Franz Schuberts Winterreise

Franz Schuberts Winterreise

I 1983 var jeg blevet student fra Randers Statsskole, jeg var 17 år og vidste ikke rigtig hvad jeg ville lave herefter. Jeg sang i det lokale Sct. Mortens Kirkes kor, og nogle af pigerne fra koret havde fundet ud af at FOF i Randers som noget nyt tilbød...