Musik til trøst i sorg

Ulrich Brüggemann, Mads Elung-Jensen, Rainer Schnettker

I sjælens mørke stunder, hvor ord alene sjældent har kraft til at trøste, kan musikken, især den helt enkle sungne musik have en blid magt, der kan berøre og hele menneskers dybtliggende sår.

Stemmebåndsmusklerne er de eneste muskler i det menneskelige skelet, der ikke er kontrollerede af den bevidste hjerne. Når man taler og synger sker det altid ved at aktivere ubevidste reflekser. Men kun i sang gennem det afslappede mellemgulvsåndedræt. Vores sorger og følelser er alle lagret i det samme mellemgulv.

I de mest vellykkede tilfælde kan den enkle akustiske sang gå direkte fra sangerens hjerte til publikums.

Jeg har længe beskæftiget mig med sangens trøstende kræfter.

Sammen med domorganist Ulrich Brüggemann, Köln og leder af den katolske militærsjælesorg, Koblenz, Monsignore Rainer Schnettker, der læser forbindende tekster, tilrettelægger jeg koncerter med dette tema.

Vores første koncert med dette program var i Skt. Petri Kirke i København søndag den 18. november 2012, den tyske Volkstrauertag.